Wszywka alkoholowa – co to za produkt?

5 stycznia 2023

Wszywka alkoholowa jest jedną z metod wspomagających leczenie choroby alkoholowej. To metoda, której zadaniem jest wzbudzenie u osoby uzależnionej od alkoholu wstrętu do tej substancji. Niechęć do spożywania alkoholu wynika z występowania negatywnych dolegliwości u osób, które posiadając wszyty Esperal zdecydowały się na konsumpcję alkoholu. Choroba alkoholowa dotyka dużej części naszego społeczeństwa. Walka z nią jest niezwykle trudna i wymagająca. To choroba nieuleczalna, jednak dzięki silnej woli można osiągnąć długi okres trzeźwości, liczący nawet kilkadziesiąt lat. 

Wszywka alkoholowa - co to jest?

Wszywka alkoholowa została odkryta przez duńskich naukowców w XX wieku. Odkrycia tego dokonali przypadkiem. Zaobserwowali oni, że osoby, które przyjmują disulfiram i spożywają alkohol doświadczają bardzo nieprzyjemnych i przykrych dolegliwości. Przeprowadzili badania na ten temat. Wykazali oni, że substancji tej można używać podczas leczenia choroby alkoholowej. Substancja ta używana jest do dziś na całym świecie. Niektóre kraje jednak zakazały stosowania wszywek alkoholowych, to między innymi Stany Zjednoczone czy niektóre kraje Europy Zachodniej. W Polsce wszywka alkoholowa stosowana jest dziś rzadziej niż w poprzednich latach, jednak nadal ma swoich zwolenników. 

Wszywka alkoholowa - jak działa?

Wszywka alkoholowa zaszywana jest pod skórą pacjenta. Odbywa się to podczas drobnego zabiegu chirurgicznego. Przeprowadzany jest on w znieczuleniu ogólnym i trwa nie więcej niż 30 minut.  Lekarz wykonujący zabieg wykonuje niewielkie nacięcie w okolicy łopatek lub pośladków. Nacięcie wykonane jest tak, aby blizna po zabiegu była jak najmniej widoczna. Chirurg umieszcza podpowięziowo od ośmiu do dziesięciu tabletek zawierających substancję czynną.  Substancja czynna - disulfiram - stale uwalniana jest do krwi pacjenta. 

Esperal, bo tak też nazywamy wszywkę alkoholową, sam w sobie nie wywołuje żadnych objawów ani reakcji w ciele pacjenta. Jednak w momencie spożycia przez jednostkę alkoholu wywołuje on szereg nieprzyjemnych dolegliwości. 

Dzieje się tak z powodu działania Esperalu w organizmie. Zadaniem substancji czynnej jest hamowanie metabolizmu alkoholu w organizmie. Disulfiram odpowiada za blokowanie enzymu, który rozpoczynać ma proces dehydrogenazy aldehydowej, czyli rozłożenie aldehydu octowego do nieszkodliwego dla organizmu kwasu octowego. 

Przebieg metabolizmu alkoholu u osób, które nie posiadają wszywki alkoholowej wygląda następująco. Dostarczony do organizmu etanol zostaje przekształcony do postaci aldehydu octowego na drodze dehydrogenazy alkoholowej. Następnie uruchomiony zostaje enzym, który odpowiada za aktywowanie dehydrogenazy aldehydowej, która odpowiada za przekształcenie aldehydu octowego do kwasu octowego, który jest bezpieczną substancją dla organizmu. 

W momencie posiadania wszywki alkoholowej dostarczony do organizmu etanol rozkładany jest do postaci aldehydu octowego, jednak jego dalszy rozkład jest niemożliwy poprzez działanie substancji czynnej. Nagromadzenie się w organizmie aldehydu octowego wywołuje silne dolegliwości zatrucia alkoholowego. 

Pacjent posiadający wszywkę alkoholową posiada całkowity zakaz picia, w przypadku jego złamania naraża się na negatywne konsekwencje zdrowotne.

Wszywka alkoholowa działa przez okres od ośmiu do dziesięciu miesięcy. Po upływie ośmiu miesięcy zabieg podskórnego podania wszywki alkoholowej można powtórzyć o ile istnieje taka konieczność. Wszywkę alkoholową można w każdej chwili usunąć z organizmu jeżeli zajdzie taka potrzeba. 

Po zabiegu pacjent nie wymaga okresu rekonwalescencji. Jednostka jeszcze tego samego dnia może wrócić do wykonywania codziennych obowiązków i aktywności zawodowej. Zaleca się jednak, aby przez okres około czternastu dni, pacjent zrezygnował z podejmowania się aktywności fizycznej  oraz dźwigania ciężkich przedmiotów. 

Po zabiegu lekarz oraz pielęgniarka przedstawią zalecenia oraz sposoby postępowania z raną. Po upływie około dziesięciu - czternastu dni, pacjent powinien zgłosić się na usunięciu szwów. 

Wszywka alkoholowa - przeciwwskazania do zabiegu

Zabieg podskórnego umieszczenia wszywki alkoholowej jest bardzo bezpieczny i mało inwazyjny. Jednak nie jest przeznaczony dla wszystkich potrzebujących. Przed zabiegiem lekarz przeprowadza z pacjentem wywiad. Ma on na celu zapoznanie się z ogólnym stanem zdrowia pacjenta, jego schorzeniami, przyjmowanymi lekami oraz wykluczeniem ewentualnych przeciwwskazań do zabiegu. Należy poinformować lekarza o wszystkich zażywanych lekach, gdyż niektóre z nich wchodzą w silne reakcje z Esperalem. 

Przeciwwskazaniem do zabiegu jest uczulenie na disulfiram oraz którykolwiek składnik leku. Wszywki alkoholowej nie mogą przyjąć także osoby, które w trakcie umówionej wizyty są pod wpływem alkoholu lub spożywały alkohol na okres co najmniej dwunastu godzin przed zabiegiem. Nie poinformowanie o tym fakcie lekarza może skutkować negatywnymi konsekwencjami zdrowotnymi oraz wystąpieniem nieprzyjemnych dolegliwości. Dyskwalifikacją do zabiegu jest również okres ciąży i karmienia piersią u kobiet. Kobiety, które w niedalekiej przyszłości planują dziecko również nie powinny poddawać się zabiegowi. Osoby, które przebyły próby samobójcze lub mają myśli samobójcze nie kwalifikują się do zabiegu.  Zabieg nie może być również przeprowadzony u osób, które posiadają zaburzenia psychiczne oraz psychozy, za wyjątkiem ostrej psychozy alkoholowej. Zabieg nie może być również przeprowadzony u osoby, która posiada schorzenia sercowo - krążeniowe takie jak choroba niedokrwienna serca czy nadciśnienie tętnicze. 

Osoby, które posiadają schorzenia takie jak cukrzyca, epilepsja, choroby serca czy choroby układu oddechowego i zdecydują się na przyjęcie wszywki alkoholowej mają całkowity zakaz spożywania alkoholu. W przypadku jego złamania narażają się na silne uszkodzenia organizmu oraz pogorszenie stanu zdrowia. 

Wszywka alkoholowa - a małe piwo

Decydując się na zabieg podskórnego podania wszywki alkoholowej osoba musi wyrazić świadomą zgodę na zabieg. Lekarz informuje jednostkę o ty, że po zabiegu będzie całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz o konsekwencjach złamania tego zakazu. Wszywkę alkoholową zaleca się osobom, które podjęły świadomą decyzję o zaprzestaniu spożywania alkoholu i zmianie stylu życia jednak potrzebują dodatkowego bodźca i motywatora. 

W przypadku spożycia alkoholu podczas posiadania wszywki alkoholowej osoba doświadczy już w ciągu kilku minut nieprzyjemnych dolegliwości takich jak: wymioty, nudności, biegunka, kołatanie serca, potliwość, skoki ciśnienia, przyśpieszona akcja serca, uczucie lęku i niepokoju, ból głowy, zawroty głowy, męczliwość i ogólne osłabienie organizmu.  Objawy te utrzymują się przez kilkanaście godzin. Należy pamiętać, że im większa dawka alkoholu tym silniejsze i dłużej utrzymujące się dolegliwości zatrucia alkoholowego. W przypadku spożycia znacznych ilości alkoholu pacjent naraża się na poważne i nieodwracalne uszkodzenia organizmu np. marskość wątroby, a nawet śmierć. Zgon z powodu przedawkowania alkoholu przy wszywce alkoholowej zdarza isę jednak relatywnie rzadko.