Kobiety i alkoholizm 

7 marca 2023

Alkoholizm u kobiet rośnie, gdy coraz większa liczba młodych kobiet zwraca się do alkoholu, aby poradzić sobie z problemami zdrowia psychicznego. 

W przypadku kobiet ciężkie picie nie tylko pogarsza problemy ze zdrowiem psychicznym, ale także naraża kobiety na różne warunki zdrowia fizycznego.

Wpływ alkoholizmu na kobiety

Alkoholizm lub uzależnienie od alkoholu jest coraz większym problemem dla kobiet. Zasadniczo kobiety są bardziej podatne na alkoholizm w porównaniu do mężczyzn, ze względu na skład ciała. Ciała kobiet nie mogą metabolizować tyle alkoholu, co mężczyzn, więc kobiety stają się bardziej podatne na alkohol nawet gdy piją tę samą ilość. Wynika to częściowo z faktu, że kobiety mają niższy procent wody w ciele niż mężczyźni o podobnej wadze. W rezultacie pijące kobiety mają tendencję do doświadczania działań niepożądanych i rozwijają uzależnienia związane z alkoholem szybciej niż ich męscy odpowiednicy. Ponadto zmiana obyczajów społecznych sprawia, że jest to bardziej akceptowalne, a w wielu przypadkach aktywnie zachęcają kobiety w każdym wieku do picia.

Z drugiej strony kobiety częściej szukają leczenia alkoholizmu niż mężczyzn. Bardziej społecznie akceptowalne jest, aby kobiety były otwarte i uczciwe ze swoimi uczuciami niż mężczyźni, umożliwiając kobietom wyrażanie potrzeby leczenia zarówno dla siebie, jak i innych z mniejszą liczbą zastrzeżeń. Być może niesprawiedliwie kobiety mają również nieproporcjonalną część obowiązków rodzinnych niż mężczyźni, powodując większą pilność i potrzebę leczenia. Kobiety, które odkryły, że są w ciąży lub mają małe dzieci na utrzymaniu, bardzo często wyrażają chęć ochrony i wspierania rodziny jako głównego powodu leczenia alkoholizmu.

Wpływ alkoholizmu na kobiece ciało 

W jaki sposób alkohol inaczej wpływa na kobiety? Naukowcy uważają, że różnice związane z płcią w biologii, chemii mózgu i genetyce przyczyniają się do wyższego ryzyka kobiet dla następujących zagrożeń zdrowotnych związanych z alkoholem:

 • Alkoholowa choroba wątroby, którą kobiety rozwijają się szybciej niż mężczyźni i przy mniejszym spożyciu alkoholu;
 • Zapalenie i marskość wątroby;
 • Uszkodzenie mózgu wywołane alkoholem;
 • Choroba serca;
 • Rozwijanie raka piersi;
 • Akty przemocy i wiktymizacja seksualna;
 • Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) u dzieci kobiet, które są w ciąży, angażując się w ciężkie picie;
 • Śmiertelne sytuacje w trakcie jazdy związane z alkoholem; badania sugerują, że alkohol może inaczej wpływać na wykonywanie zadań jazdy u kobiet vs. mężczyzn.

Co powoduje alkoholizm? Związek między zdrowiem psychicznym a nadużywaniem alkoholu

Uraz u podstaw jest jednym z najczęstszych powodów rozwoju zaburzenia używania substancji lub zaburzeń spożywania alkoholu. Ponadto uraz z dzieciństwa - typowo relacyjna trauma, zakłócenie więzi i zaufania między rodzicem a dzieckiem we wczesnym życiu - jest główną przyczyną wyzwań związanych z zdrowiem psychicznym u młodych dorosłych. Oprócz urazu z dzieciństwa, ostry uraz (taka jak wypadek samochodowy) lub trauma seksualna może katalizować zaburzenia zdrowia psychicznego i używania substancji.

Ponadto młode kobiety są szczególnie narażone na niektóre z tych form traumy. Mniej prawdopodobne jest, że mężczyźni doświadczyli traumy seksualnej. Ponadto, to kobiety są  dwa razy bardziej, niż mężczyźni, narażone na PTSD po traumatycznych doświadczeniach. I czterokrotnie bardziej prawdopodobne jest, że opracują przewlekłe PTSD.

Nadużywanie alkoholu jako destrukcyjny mechanizm radzenia sobie

Wraz ze wzrostem problemów ze zdrowiem psychicznym młode kobiety używają alkoholu do samodzielnego leczenia depresji, lęku i innych problemów. Badania wykazały, że osoby, które w ten sposób używają alkoholu, częściej rozwijają uzależnienie od alkoholu.

Aby jeszcze bardziej skomplikować psychologiczne ramy alkoholizmu u kobiet, wpływ alkoholu na zdrowie psychiczne może zaostrzyć istniejące problemy. Alkohol powoduje zmiany w funkcji mózgu, wpływając na neuroprzekaźniki, które pomagają kontrolować nastrój. Ponadto negatywny wpływ nadużywania alkoholu na samoopiekę i relacje dodatkowo oczernia samopoczucie młodych dorosłych.

Jakie są oznaki alkoholizmu?

Ogólnie rzecz biorąc, wymienia się zestaw 11 kryteriów, które pomagają ustalić, czy dana osoba ma zaburzenie spożywania alkoholu lub uzależnienie od alkoholu. Kryteria te obejmują, w jaki sposób spożywanie alkoholu wpływa na codzienne funkcjonowanie, nastrój i zdolność do kontrolowania picia.

Dlatego 11 znaków ostrzegawczych nadużywania alkoholu u kobiet obejmuje:

 • Picie więcej niż pierwotnie się zamierzało;
 • Niezdolność do ograniczenia picia, mimo prób; 
 • Spędzanie dużo czasu na spożywaniu alkoholu lub regeneracji po tego skutkach;
 • Doświadczanie silnych pragnień picia;
 • Kontynuowanie picia pomimo negatywnego wpływu na relacje;
 • Problemy z pracą, szkołą lub innymi codziennymi funkcjami;
 • Priorytetyzacja picia nad innymi czynnościami, które kiedyś były przyjemne;
 • Niebezpieczne sytuacje podczas picia, takie jak jazda w stanie nietrzeźwym lub chodzenie w niebezpiecznym obszarze;
 • Nie ograniczanie picia, mimo że pogarsza to depresję, lęk lub inne problemy zdrowia psychicznego lub fizycznego;
 • Zwiększona tolerancja; potrzeba wypicia więcej, aby mieć ten sam efekt;
 • Objawy odstawienia, takie jak drżenie, drażliwość, kłopoty ze snem, niepokój i nudności.

Doświadczenie dwóch lub więcej z tych kryteriów w ciągu jednego roku wskazuje na alkoholizm u kobiet. Zaburzenie spożywania alkoholu jest zwykle klasyfikowane jako łagodne, umiarkowane lub ciężkie, w zależności od liczby kryteriów.

Skuteczne leczenie uzależnienia od alkoholu i alkoholizm u kobiet

Dzięki konfrontacji i przetwarzaniu traumy przeszłości, uczenie się zdrowych sposobów poruszania się w bólu emocjonalnym i budowanie autentycznych powiązań z sobą, bliskimi i ich większą społecznością, kobiety przezwyciężają uzależnienie od alkoholu i znajdują długoterminowe, zrównoważone leczenie.

Rozpoczęcie walki z nałogiem może być bardzo trudne. Pacjenci mogą wymagać umieszczenia na oddziale detoksykacji, aby można było rozpocząć leczenie stacjonarne (ośrodek leczenia uzależnień) lub ambulatoryjne (poradnia leczenia uzależnień). Rzeczywiście, pacjenci mogą intensywniej pracować w ośrodkach opieki stacjonarnej. Znajduje to odzwierciedlenie w procesie zmiany i picia. Jedną z metod leczenia jest także wszywka alkoholowa, która pomaga w utrzymaniu abstynencji przez około rok czasu. Wywołuje ona negatywne skutki uboczne po wypiciu alkoholu i jest uważana za terapię awersyjną.  

Oprócz profesjonalnej kadry i programu leczenia ośrodka, podstawowymi czynnikami są bezpieczeństwo emocjonalne pacjenta i zaufanie do terapeuty. Szczególnie w przypadku leczenia alkoholizmu kobiet, na początku procesu zdrowienia ważna jest bezpieczna przystań. Atmosfera sprzyja intymności, łzom i rozmowom o trudnych emocjach w sferze intymnej, które nagromadziły się przez lata.