Jutro już na pewno przestanę pić – jedno z najczęstszych kłamstw osób uzależnionych od alkoholu

20 marca 2023

Choroba alkoholowa jest nieuleczalna i potencjalnie śmiertelna. Oznacza to, żę osoba uzalezniona nawet w wieloetniej trzeźwości nie będzie miała kontroli nad alkoholem. Nadmierne spożywanie alkoholu negatywnie wpływa na organizm człowieka. Wyniszcza zarówno narządy wewnętrzne jak i psychikę jednostki. Co jednak wpływa na to, że osoba uzależniona od alkoholu kłamie?

Kłamstwa osoby uzależnionej od alkoholu

Osoba uzależniona kłamie, aby wzbudzać wrażenie, że ma kontrolę nad swoim życiem. Bardzo często osoba pijąca alkohol problemowo wierzy w swoje kłamstwa. Osoba ta pragnie, aby inni również w nie uwierzyli, dlatego próbuje przekonać do nich najbliższe sobie osoby. Kłamstwa osoby uzależnionej od alkoholu spowodowane są występowaniem mechanizmu iluzji i zaprzeczeń. Głównym zadaniem kłamstwa w życiu osoby uzależnionej od alkoholu, jest złudna kontrola nad własnym życiem. Mechanizm iluzji i zaprzeczeń pomaga w usprawiedliwianiu własnej sytuacji oraz przymus sięgania po alkohol. “Jutro” staje się magicznym słowem. Od jutra nie pije. Od jutra będzie lepiej. Jutro zgłoszę się na leczenie…Jednak jutro nigdy nie następuje. 

Magiczne jutro

Osoba uzależniona kłamie nie tylko przed innymi, ale i przed samym sobą. Pomaga jej to superiedliwić własne picie alkoholu. Kłamstwa pomagają również unikać wyrzutów sumienia. Osoba pijąca alkohol problemowo kreuje własną rzeczywistość na podstawie kłamstw i fałszywych informacji. Osoba uzależniona wierzy we własne  kłamstwa. Skutki mechanizmu iluzji i zaprzeczeń najbardziej odczuwa osoba uzależniona, gdyż odwleka ją to od podjęcia leczenia choroby alkoholowej. 

Zdrowie psychiczne osoby uzależnionej od alkoholu

Nadmierne spożywanie alkoholu negatywnie wpływa na zdrowie jednostki. Powoduje to uszkodzenia narządów wewnętrznych oraz zaburzenia psychiczne.  Toksyny nagromadzone na skutek nadmiernego spożywania alkoholu powodują liczne uszkodzenia oraz zaburzenia procesów myślowych, uczenia się, logicznego myślenia czy zachowania. Osoba uzależniona od alkoholu nie potrafi realnie ocenić sytuacji. Substancja ta powoduje zniekształcenie rzeczywistości oraz zmiany charakterologiczne. Jednostka nie potrafi odmawiać spożywania alkoholu.  W jej umyśle pojawiają się natrętne myśli o tej substancji. 

Osoba uzależniona od alkoholu ma upośledzony układ nagrody. Spożywanie alkoholu kojarzy jej się pozytywnie dlatego, że po spożyciu tej substancji mózg wydziela dopaminę. Powoduje to przesadne reagowanie oraz przesyłanie impulsów do obszaru regulującego nastrój.  

Sposób na kłamstwo

Aby osoba uzależniona mogła wyjść z nałogu i przestać kłamać musi zaprzestać spożywania alkoholu. Aby to zrobić należy poszukać pomocy u specjalisty. Osoba uzależniona nie jest w stanie samodzielnie porzucić nałogu. Zmiana stylu życia, nawyków, postrzegania siebie i świata wymaga pomocy terapeuty uzależnień. Podczas terapii zarówno indywidualnej jak i grupowej, osoba  uzależniona uczy się schematów działań, myślenia, zachowań i czynów, które są społecznie akceptowalne. 

Przed rozpoczęciem terapii leczenia uzależnień należy przeprowadzić odtrucie alkoholowe. Jest to okres około dziesięciu dni. Pozwala na oczyszczenie organizmu z toksyn i substancji szkodliwych. Okres ten pozwala na przywrócenie prawidłowego poziomu gospodarki wodno - elektrolitowej. Przywracany jest również prawidłowy poziom witamin i substancji odżywczych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Wszystko to pozwala na poprawę stanu zdrowia pacjenta. detoks alkoholowy nie ma właściwości leczniczych ani terapeutycznych, jednak jego odbycie pozytywnie wpływa na cały proces leczenia uzależnień. Pozwala skupić się osobie uzależnionej na zmianie swojego życia. 

Rozwój choroby alkoholowej

Rozwój choroby alkoholowej przebiega stopniowo. Fazy choroby alkoholowej zostały opisane według Jedlinka. 

  1. Faza wstępna, inaczej prealkoholowa. Jest to faza, w której osoba uzależniona pije alkohol towarzysko. Z czasem poszukuje kolejnych okazji i możliwości do spożycia alkoholu. Jednak początkowo jest to bardzo niewinne picie alkoholu, które ciężko odróżnić od picia nałogowego. Jednostka zauważa pozytywny wpływ alkoholu na swoje życie. Alkohol ją relaksuje, odpręża, rozluźnia, pomaga odpocząć po całym tygodniu pracy. Faza ta trwać może niezauważona przez kilka lat. Z czasem osoba sięga po coraz większe ilości alkoholu. Wzrasta tolerancja organizmu. Skutkuje to tym, że jednostka musi sięgać po coraz większe ilości alkoholu, aby poczuć pożądany stan upojenia alkoholowego. 
  2. Faza ostrzegawcza, inaczej zwiastunowa. W tej fazie osoba uzależniona szuka coraz częstszych okazji do spożywania alkoholu. Każdy pretekst jest dobry, aby napić się coraz większych ilości alkoholu. W tej fazie, osoba uzależniona rozpoczyna również picie w samotności i ukryciu. Osoba ta wypiera myśli związane z możliwością wystąpienia uzależnienia od alkoholu. Tłumaczy, że każdy pije, więc dlaczego i ona by nie mogła. W fazie tej pojawiają się tak zwane palimpsesty, czyli luki w pamięci. Osoba mimo pełnej świadomości na drugi dzień nie pamięta wycinka rzeczywistości. Nie pamięta co się działo, co mówiła, ani co robiła. 
  3. Faza krytyczna, inaczej ostra. Faza ta rozpoczyna się w momencie, w którym jednostka traci kontrolę nad alkoholem. Nie jest w stanie przerwać spożywania alkoholu, gdy ten jest jeszcze dostępny, nie potrafi skończyć picia po określonej ilości alkoholu lub odmówić spożywania alkoholu. Życie jednostki skoncentrowane jest na alkoholu i jego zdobywaniu. Osoba ta nie potrafi kontrolować swojego zachowania po alkoholu. Zaniedbuje rodzinę, relację z bliskimi i życie zawodowe. Osoba uzależniona coraz częściej stosuje tak zwanego klina, aby złagodzić objawy kaca. Jednostka odczuwa poczucie winy, ma wyrzuty sumienia, które próbuje zagłuszyć alkoholem. 
  4. Faza przewlekła, inaczej chroniczna. Osoba uzależniona traci kontrolę nad własnym życiem. W tej fazie występują ciągi alkoholowe, które mogą trwać od kilku dni do kilku miesięcy. Ich przerwanie może być bardzo niebezpieczne dla zdrowia, dlatego zaleca się, aby odtrucie alkoholowe przeprowadzać w bezpiecznych i kontrolowanych warunkach szpitalnych. Osoba ta ma problemy z koncentracją, logicznym myśleniem czy wyrażaniem i okazywaniem uczuć. Bardzo często w tej fazie jednostka osiąga tak zwane dno. Nie ma za co żyć, często nie ma już kontaktu z bliskimi, ani miejsca do życia. 

Choroba alkoholowa posiada różne mechanizmy, które pozwalają funkcjonować osobie uzależnionej. Mechanizmy te powodują tak zwane błędne koło. Jedna rzecz nakręca drugą, druga trzecią a z trzeciej wynika pierwsza… Jedyną drogą ucieczki jest podjęcie leczenia. Należy pamiętać, że jego skuteczność zależna jest od motywacji osoby uzależnionej. Możliwe jest osiągnięcie wieloletniego okresu trzeźwości. Należy pamiętać jednak, że osoba uzależniona już nigdy nie będzie miałą kontroli nad alkoholem. Oznacza to, że wypicie jednego kieliszka może zniweczyć cały proces leczenia i być powrotem do nałogu.