Jakie są etapy alkoholizmu?

16 lutego 2023

W dorosłym życiu alkohol otacza nas niemal codziennie. Jest buforem sytuacji towarzyskich, okazją do nadrobienia zaległości ze starym znajomym i centrum uroczystości, takich jak urodziny. To, co może zacząć się jako zwykły nawyk picia, może powoli przerodzić się w uzależnienie od alkoholu.

Alkoholizm jest postępującą chorobą wynikającą ze wzorca picia. Zwykle osiągnięcie stanu uzależnienia zajmuje lata. Mimo to, zapoznając się z etapami alkoholizmu oraz możliwymi zachowaniami i oznakami, możesz być w stanie zauważyć, czy ty lub ktoś bliski rozwija problem nadużywania alkoholu.

Jakie są etapy uzależnienia od alkoholu?

Ważne jest, aby pamiętać, że nie ma dwóch takich samych doświadczeń związanych z zaburzeniem związanym z używaniem alkoholu lub uzależnieniem. 

Jeśli dana osoba doświadcza dwóch objawów, kwalifikuje się jako cierpiąca na łagodne zaburzenie. Doświadczanie sześciu lub więcej kryteriów jest uważane za ciężkie, inaczej uznawane za zaburzenie związane z używaniem alkoholu.

Faza początkowa: etap przedalkoholowy

Ten etap jest trudny do zauważenia, ponieważ występuje, zanim picie spowoduje jakiekolwiek problemy i jeszcze nie stało się kompulsywne. Zwykle zaczyna się od eksperymentowania z alkoholem, co zwiększa wzorzec picia. Częste picie jest bardziej powszechne na tym etapie.

W tej fazie dana osoba zaczyna pić w sytuacjach społecznych. Przyszły alkoholik może stwierdzić, że doświadcza innych korzystnych skutków picia, takich jak np. odprężenie. Spożywanie alkoholu przez daną osobę staje się dla niej standardową metodą rozwiązywania tych problemów i nawet jeśli zaczyna rozwijać nieuporządkowane zachowanie, nie będzie to tak wyglądać dla innych. Stopniowo rozwija się tolerancja na alkohol. Ten etap może trwać w nieskończoność, ale ci, którzy mają predyspozycje do bycia alkoholikami, w końcu przejdą do następnego etapu.

Nie każdy, kto pije, rozwinie uzależnienie od alkoholu, ale wielu alkoholików jest zagrożonych. Niektóre inne objawy wczesnych stadiów alkoholizmu to:

  • Używanie alkoholu w celu odprężenia lub zrelaksowania się;
  • Potrzeba alkoholu do angażowania się w sytuacje społeczne;
  • Picie w celu radzenia sobie z negatywnymi emocjami.

Nie wszystkie wczesne objawy rozwijają się w zaburzenie związane z nadużywaniem alkoholu, ale gdy osoba przechodzi od eksperymentowania do obsesyjnego picia, w końcu przechodzi do następnego etapu.

Faza ostrzegawcza: wczesne stadium alkoholizmu

Drugi etap alkoholizmu jest związany z tym, ile osoba pije, jak często i dlaczego. Chociaż może nie pić codziennie, będzie kojarzyć alkohol z dobrą zabawą i używać go jako środka odprężającego po długim dniu. Próba regulowania nastrojów za pomocą alkoholu ostatecznie doprowadzi do emocjonalnego lub psychologicznego przywiązania, znanego również jako uzależnienie od alkoholu.

Uzależnienie od alkoholu powoduje głód w ciągu dnia i może ostatecznie przerodzić się w problemy z piciem. Jeśli występuje uzależnienie od alkoholu, trudniej jest przestać pić, ponieważ dana osoba może odczuwać objawy odstawienia i apetyt na alkohol.

Osoby na tym etapie często piją do utraty przytomności i nie widzą problemu w swoich nawykach związanych z piciem. Ten etap jest bardziej zauważalny niż pierwszy. Jeśli problemy z piciem zostaną zidentyfikowane na tym etapie, łatwiej jest pracować nad zdrowszą relacją z alkoholem z pomocą lekarzy w ośrodku odwykowym.

Faza krytyczna: faza średniego alkoholizmu

Ludzie w tej środkowej fazie mają ewidentny brak kontroli nad swoim problemem z piciem. Zaczynają tracić troskę o inne aspekty swojego życia, takie jak praca, rodzina i życie towarzyskie, i rutynowo stawiają alkohol na pierwszym miejscu.

Zaburzenia związane z używaniem alkoholu powodują uzależnienie fizyczne, które zmienia ciało, powodując objawy, takie jak wzdęcia żołądka, drżenie, zaczerwienienie twarzy i zaniki pamięci. W końcu skutki picia stają się widoczne dla osób wokół osoby.

Jednak niektóre osoby w tej fazie mogą nadużywać alkoholu i normalnie żyć. Około 20% osób z zaburzeniami związanymi z używaniem alkoholu jest klasyfikowanych, jako osoby pijące „wysoce funkcjonujące”. Wbrew pozorom osoby na tym etapie doświadczają cięższych objawów odstawienia, które mogą mieć wpływ na ich zdrowie fizyczne i psychiczne.

Niektóre objawy odstawienia to:

  • Niepokój;
  • Lęk;
  • Utrata apetytu;
  • Mdłości;
  • Apetyt na alkohol.

Sięgając dalej, ten środkowy etap może powodować poważne schorzenia i może wywołać chorobę psychiczną. Jeśli jednak rozpoznajesz u siebie lub bliskiej Ci osoby któreś z zachowań lub wzorców, to jest to najkorzystniejszy czas na leczenie. 

Faza chroniczna: alkoholizm w końcowym stadium

Osoby, które osiągnęły ten etap całkowicie tracą kontrolę nad spożywanym alkoholem. Może to zabrzmieć przerażająco, ale pomoc jest dostępna na każdym kroku. Być może podjęto próby ograniczenia, ale priorytety ulegną zmianie, aby umożliwić picie, powodując przedostanie się negatywnych skutków do codziennego życia, wpływając na finanse, relacje i zatrudnienie.

Ciężkie i długotrwałe nadużywanie alkoholu może powodować poważne, zagrażające życiu problemy zdrowotne w całym organizmie. Narządy życiowe, takie jak serce, nerki i mózg, są narażone na uszkodzenie z powodu ciężkiego nadużywania alkoholu, a choroby wątroby są często wynikiem wieloletniego intensywnego picia. Istotne jest, aby wiedzieć, że szukanie pomocy na tym etapie może pomóc w odwróceniu niektórych problemów zdrowotnych związanych z alkoholem, a nawet może zapobiec ich pogorszeniu.

Wiele osób w tym schyłkowym stadium alkoholizmu czuje, że nie można im pomóc, ale leczenie jest dostępne bez względu na to, jak długo dana osoba cierpi. Jednak ze względu na doświadczenie ciężkich objawów odstawiennych i chorób potencjalnie zagrażających życiu, zdecydowanie zaleca się poszukiwanie leczenia uzależnień w bezpiecznym i zorganizowanym środowisku, aby zapewnić wsparcie podczas całego procesu.

Skuteczna pomoc

Jeśli uważasz, że ty lub ktoś bliski może odnosić się do któregokolwiek z czterech etapów alkoholizmu wymienionych powyżej, najskuteczniejszym sposobem na zaprzestanie picia jest program leczenia uzależnień w centrum odwykowym. Nadużywanie substancji psychoaktywnych i zaburzenia związane z używaniem alkoholu są zarówno skomplikowanymi, jak i złożonymi chorobami, a szukanie pomocy w przypadku obu tych chorób nie powinno być postrzegane jako słabość.

Wiele osób, które doświadczają któregokolwiek z czterech etapów alkoholizmu, szuka leczenia i znajduje rozwiązanie swojego problemu z piciem. Udowodniono klinicznie, że połączenie terapii behawioralnej, uczęszczania na grupy wsparcia i leków, takich jak wszywka alkoholowa, która jest także terapią awersyjną, jest najbardziej skutecznym i korzystnym sposobem leczenia.

Pierwszym krokiem dla wielu osób jest rozmowa z lekarzem lub specjalistą w celu omówienia, czy leczenie szpitalne czy ambulatoryjne jest dla Ciebie bardziej odpowiednie. Pamiętaj, żadnych oznak nadużywania alkoholu nie należy ignorować.