Alkoholizm, czyli uzależnienie od alkoholu. 

1 czerwca 2022

Alkoholizm jest uzależnieniem od substancji zawierających alkohol etylowy. Uzależnienie odbierane jest jako wewnętrzny przymus zażycia danej substancji. Może być psychiczne, fizjologiczne oraz społeczne. Powstaje na skutek pojawienia się kompilacji czynników bądź oddziaływania jednego z nich. Często alkohol staje się ucieczką od problemów, reakcją na bezrobocie bądź wynikiem poczucia beznadziei. Kiedy wydaje się, że nic już nie może pogorszyć danej sytuacji pojawia się alkohol, który potrafi stworzyć jeszcze większe trudności. Do używki sięgają coraz młodsi, którzy są bardziej podatni na uzależnienia. Społeczeństwo żyje pod presją oraz w stresie, co sprawia, że na siłę poszukiwane są chwilowe rozwiązania. Lęki i obawy sprawiają, że sięgamy po alkohol w nadziei, że uwolni nas od bezustannego napięcia, w jakim żyjemy. 

Kogo dotyczy alkoholizm? 

Alkoholizm to już nie jest choroba, która dotyczy jedynie nisko ustawionych, słabo wykształconych biednych ludzi z ulicy. Coraz częściej są to osoby wysoce wykształcone z dobrym statusem materialnym. Alkoholizm może dotyczyć każdego, niezależnie od płci, wieku oraz statusu społecznego. Coraz więcej młodych ludzi przed 18 rokiem życia sięga po używki. Według danych zebranych przez komisariat policji aż 50% nastolatków w wieku 13-14 lat przynajmniej raz w życiu piło alkohol. Młodzi ludzie są niezwykle podatni na wszelkie wpływy i bardzo łatwo jest im uwięzić się w świecie uzależnień. 

Możemy mówić o alkoholizmie wtedy, gdy w ciągu roku wystąpiły przynajmniej trzy z podanych objawów:

  • Poczucie przymusu zażywania alkoholu,
  • Trudność w kontrolowaniu spożywanych ilości alkoholu,
  • Pojawienie się dolegliwości fizjologicznych na skutek odstawienia używki,
  • Zwiększenie tolerancji na alkohol,
  • Zaniedbywanie innych źródeł przyjemności na rzecz alkoholu,
  • Picie napojów alkoholowych, pomimo świadomości zagrożeń, które ze sobą niesie.

Jak zaczyna się alkoholizm?

Alkoholizm zaczyna się niepozornie. Nie zawsze wiadomo, że rozpoczęło się uzależnianie od danej substancji. Pierwsze stadia się na tyle subtelne, że ciężko traktować je jako coś poważnego, w szczególności w dzisiejszych czasach, w których alkohol stał się czymś normalnym oraz codziennym. Możemy wyróżnić cztery stadia stawania się alkoholikiem. 

  • Pierwsze stadium (faza początkowa) – rozpoczyna się określonym stylem życia, następuje picie towarzyskie, które nie zwiastuje z początku niczego złego. Osoba uzależniona uświadamia sobie, że alkohol ma przyjemne działanie antydepresyjne. Jest to moment, kiedy wzrasta tolerancja na spożywany alkohol. Na początkowym etapie osoba chora nie upija się i kontroluje ilość, którą spożywa.
  • Drugie stadium (faza ostrzegawcza) – jej rozpoczęcie zwiastuje pojawienia się luk w pamięci. Alkohol staje się ważnym elementem w życiu danej osoby. Uzależniony coraz częściej znajduje różnorodne okazje do picia i zaczyna spożywać alkohol w samotności. Charakterystyczne jest również występowanie poczucia winy spowodowanego ilością spożytego alkoholu. 
  • Trzecie stadium (faza krytyczna) – pojawia się silny głód alkoholowy, który uniemożliwia normalne funkcjonowanie. Osoba uzależniona całkowicie traci kontrolę nad ilością wypijanego etanolu. Alkohol staje się w centrum uwagi, przy czym inne sfery życia zostają zaniedbane oraz odłożone na bok. Pojawiają się problemy rodzinne, zawodowe oraz codzienne. Uzależniony dba, aby ciągle zapełniać swoją potrzebę uzupełniania alkoholu.
  • Czwarte stadium (faza chroniczna) – ostatnie stadium, w którym pojawiają się kilkudniowe ciągi alkoholowe. Osoba uzależniona zmaga się ze spadkiem tolerancji na alkohol i nie potrzebuje dużego stężenia, aby poczuć się pijana. W ostatnim stadium osoba zostaje zepchnięta na margines społeczny. 

Jakie choroby powoduje alkoholizm? 

Alkoholizm wiąże się z długą listą chorób zarówno somatycznych, jak i psychicznych. Alkohol jest toksyczną substancją, która bardzo szybko się wchłania do naszego organizmu. Oddziałuje negatywnie na wszystkie układy oraz najważniejsze narządy. Powoduje problemy w obrębie układu pokarmowego, sercowo-naczyniowego, moczowego i hormonalnego. Jest powodem wielu chorób nowotworowych o różnej lokalizacji, na przykład przełyku, krtani, gardła, języka oraz jelita grubego. Jednym na najbardziej narażonych narządów jest wątroba. W wyniku nadużywania alkoholu może dojść do jej stłuszczenia oraz marskości. Uszkodzenia te są nieodwracalne i możemy je zatrzymać bądź spowolnić, jeżeli w odpowiednim momencie podejmiemy się leczenia. Dużo problemów pojawia się również ze strony układu nerwowego. W każdej chwili może dojść do uszkodzenia komórek nerwowych. Im większa dawka, tym większe prawdopodobieństwo uszkodzenia nerwów obwodowych. 

Ze strony psychiki możemy doświadczyć również wielu trudności, które uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie. Wyróżniony został specjalny rodzaj depresji, zwana depresją alkoholową, która ma swoją genezę w chorobie alkoholowej. Alkoholicy mogą mierzyć się z lękiem, chorobą dwubiegunową oraz psychozą. Osoby, które podejmują samodzielną próbę zerwania z nałogiem i decydują się na zatrzymanie ciągu alkoholowego mogą się mierzyć z trudnymi objawami odstawiennymi, na przykład omamami i halucynacjami.  

Alkohol jest trucizną, której nadmierne spożycie może skończyć się śmiercią. Organizm może nie wytrzymać ilości alkoholu, na które narażona jest osoba uzależniona. Nie zwlekaj z leczeniem. W każdej chwili Twój ciąg alkoholowy może doprowadzić do zatrzymania akcji serca bądź oddechu. 

Alkoholizm niszczy relacje. 

Pamiętajmy, że alkoholizm to nie tylko problemy zdrowotne, które dotyczą jedynie osoby uzależnionej. Alkoholizm może powodować problemy społeczne oraz rodzinne. Tak wiele rodzin zostaje rozbita z powodu alkoholizmu. Alkohol w rodzinie powoduje: niszczenie życia uczuciowego (zaburzone poczucie bezpieczeństwa, zaufania i miłości), brak źródeł wsparcia oraz pomocy (życie w takiej rodzinie obciąża dodatkowymi problemami) oraz utratę kontaktu i zrozumienia. Syndrom dorosłych dzieci alkoholików pokazuje, z jakimi trudnościami zmagają się osoby wychowane przez osoby uzależnione od alkoholu. 

Z powodu rezygnacji z dotychczasowych zainteresowań osoby uzależnione zrywają kontakt z przyjaciółmi. Następuje rezygnacja z obowiązków, która prowadzić może do utraty pracy. Wszystkie sfery życia zostają zagrożone. Alkoholizm to również problem społeczny, który oddziałuje na funkcjonowanie społeczeństwa. Przede wszystkim alkoholizm jest patologią społeczną, która nie jest społecznie akceptowana. Podczas upojenia alkoholowego dochodzi niejednokrotnie do wypadków samochodowych, kierowanych przez pijane osoby. Pojawiają się problemy z prawem oraz zachowania agresywne w stosunku do niewinnych obywateli. Osoby uzależnione wpływają na postrzeganie całego kraju oraz stwarzają zagrożenia dla innych osób. Chrońmy siebie oraz swoich bliskich przed destrukcyjnym uzależnieniem od alkoholu. Razem twórzmy bezpieczną, wolną od zagrożeń przestrzeń. Pamiętajmy, że szkodzimy nie tylko sobie, ale także innym.